Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Moodle de l'aula d'acollida

Curs d'orientació escolar

Assignatures pendents de Ciències Naturals de cursos anteriors

Punt de trobada del grup de treball 

Recull de tots els continguts i recursos organitzats per temes.

Reforç de Matemàtiques i Castellà de 1r d'ESO

Materials per a l'assignatura d'anglès de 1r d'ESO

Llengua castellana per primer d'ESO

Matemàtiques de primer d'ESO

Tecnologia per l'alumnat de segon d'ESO B,C i D

Tecnologia de 2n d'ESO per a 2n A

Tecnologia de 3r d'ESO

Tecnologia per a 3r d'ESO C

Física i Química de 3r d'ESO

Tutoria de 3r d'ESO

Materials per al Crèdit variable de tercer de segon trimestre

Moodle for English for 3rd ESO D

Biologia i Geologia de 4t d'ESO

Information technologies for 4th ESO

Tecnologia de 4t d'ESO

Física i Química de 4t d'ESO

Tutoria de 4t d'ESO

Llengua Catalana i Literatura de 4t d'ESO

Física de 1r de Batxillerat

Química de 1r de Batxillerat

Materials per a l'Educació Física de primer de Batxillerat

  1. Ciencias per al mon contemporani

Biologia de Segón de Batxillerat

Física de 2n de Batxillerat

Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat

Electrotècnia de 2n de Batxillerat