Skip available courses

Available courses

Grups A i B matins

CFGM CAI

Grups 1 i 2 tarda

CFGM CAI

Grup de tarda

CFGM CAI

MP02-Solucions Constructives

M03: UF3 Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior

Biologia molecular

Laboratori d'Anatomia Patològica

Tècniques instrumentals 1r curs

Laboratori de diagnòstic clínic


2n curs de Tècniques instrumentals 
cicle de Laboratori de diagnòstic clínic

Bioquímica clínica 1r curs

Laboratori de diagnòstic clínic

Bioquímica 2n curs

Laboratori de diagnòstic clínic

Grup 1r A

CFGS Salut Ambiental